Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Rozliczanie dochodów


Przychody z dzierżawy a rozliczenie PIT

Najem jest traktowany na gruncie prawa podatkowego w podobny sposób jak dzierżawa. Do obu przypadków pozyskiwania przychodów z najmu i dzierżawy stosuje się tożsame przepisy dotyczące opodatkowania. W jaki sposób opodatkować należy przychody z najmu i dzierżawy? Jakie rozliczenie PIT wypełnić w takim przypadku?czytajDochody zagraniczne a polski e-PIT

Podejmowanie pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach lub poza granicami Polski sprawia, że naszym udziałem stają się tzw. dochody zagraniczne. Pojawia się zatem problem, gdzie w takim wypadku rozliczyć je z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko zależy od tego, czy danemu podatnikowi przysługuje status polskiego rezydenta podatkowego oraz od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką strona polska ma podpisaną z danym krajem. Sprawdźmy, czy i kiedy będzie trzeba ująć w deklaracji PIT dochody zagraniczne i czy można posłużyć się w takim przypadku elektronicznym zeznaniem e-PIT? Czy PIT przez internet również może uwzględniać dochody pochodzące zza granicy?czytaj

Czy wygrana pieniężna w konkursie naukowym podlega pod opodatkowanie?

Wygrana w konkursie niekoniecznie będzie podlegać pod opodatkowanie PIT. Należy dowiedzieć się, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku traktują takie wygrane i czy zaliczają je do grona opodatkowanych przychodów. Nie każdy konkurs będzie pociągał za sobą po stronie laureata konieczność ujęcia jego wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Kiedy będzie to konieczne?czytajWspólnie z żoną wynajmuję mieszkanie, jak rozliczamy się z dochodów z tego najmu?

Wynajmowanie mieszkania może być źródłem dodatkowego przychodu podatnika. W takiej sytuacji, o ile najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, mamy do czynienia z najmem prywatnym. Dochody z najmu muszą być wówczas rozliczone w PIT indywidualnym właściciela nieruchomości. Problem pojawia się wówczas, gdy właścicielami mieszkania są małżonkowie. Czy powinni rozliczyć dochody z najmu wspólnie, w jednym PIT, czy w dwóch osobnych na własne nazwiska? Jaka metoda na opodatkowanie dochodów z najmu obowiązuje w Polsce?czytaj

Kiedy dochód ze zbycia mieszkania będzie zwolniony z PIT?

Zbycie mieszkania odpłatnie, czyli przy uzyskaniu z tego tytułu jakichkolwiek wartości pieniężnych lub świadczeń w naturze, powoduje powstanie po stronie zbywcy dochodu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na taki dochód opodatkowanie. Dochód ze zbycia nieruchomości może podlegać pod zwolnienie z PIT, jeśli uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwotę podatnik w całości wydatkuje na tzw. własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT przysługuje również, jeśli sprzedaży nieruchomości dokonano po upływie 5 lat od chwili jej nabycia lub wybudowania.czytajMetoda wyłączenia z progresją - o co chodzi?

Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczania się ze wszystkich swoich dochodów, zarówno tych osiągniętych w kraju, jak i poza jego granicami, w polskim Urzędzie Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Ich druki PITy powinny uwzględniać odpowiedni tryb opodatkowania dochodów zagranicznych. W ich przypadku należy sprawdzić, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania, wskazana w umowie międzynarodowej podpisanej przez stronę polską i kraj, w którym podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje dochody. Należy powiedzieć, że jedną z takich metod jest metoda wyłączenia z progresją. Na czym ona polega i czy takie rozliczenie roczne odbywa się z korzyścią dla samego podatnika?czytaj

PIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytaj


Nowsze artykuły