Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Rozliczanie dochodów


Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?czytajKiedy dochód ze zbycia mieszkania będzie zwolniony z PIT?

Zbycie mieszkania odpłatnie, czyli przy uzyskaniu z tego tytułu jakichkolwiek wartości pieniężnych lub świadczeń w naturze, powoduje powstanie po stronie zbywcy dochodu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na taki dochód opodatkowanie. Dochód ze zbycia nieruchomości może podlegać pod zwolnienie z PIT, jeśli uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwotę podatnik w całości wydatkuje na tzw. własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT przysługuje również, jeśli sprzedaży nieruchomości dokonano po upływie 5 lat od chwili jej nabycia lub wybudowania.czytaj

Podatek z zagranicy, czyli czym jest ulga abolicyjna

Polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak jednak powinni potraktować dochody, jakie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym poza granicami kraju? Rezydent podatkowy powinien ująć te dochody w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Podatek zza granicy musi zostać w odpowiedni sposób rozliczony, na co może pozwalać ulga abolicyjna. Na czym ona polega i jak ująć ją w rozliczeniu PIT w Polsce?czytajPIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytaj

Darowizna od siostry w kwocie 10 000 zł - zwolniona z podatku czy nie?

Uzyskanie darowizny - pieniężnej lub rzeczowej, pociąga za sobą konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, darowizna od osoby bliskiej - członka rodziny, może być zwolniona od opodatkowania. Podatek od darowizny jest wyliczany na różnych zasadach, względem wysokości darowizny i powiązań rodzinnych pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Zestawienie roczne PIT z podatkiem od darowizny nie będzie składane, jeśli darowizna będzie wynosiła mniej niż kwota wolna od podatku dla danej grupy podatkowej. Dla kogo przewidziane jest zwolnienie darowizny z podatku?czytajRozliczamy PIT z dochodami zagranicznymi

Uzyskiwanie dochodów zagranicznych przez polskich podatników stwarza realne problemy z rozliczeniem podatkowym PIT w Polsce. Czy w ogóle dochody zagraniczne powinny podlegać wykazaniu w rocznym rozliczeniu PIT  w Polsce, czy też są one opodatkowane i rozliczane  w kraju zarobkowania? Wszystko zależy tu od rezydencji podatkowej podatnika. Jeśli jest on polskim rezydentem podatkowym, generalnie powinien rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów - krajowych i zagranicznych, w polskim Urzędzie Skarbowym, składając odpowiednie rozliczenie PIT.czytaj

Podatek od tzw.: nieruchomości komunalnych - co to jest?

W dzisiejszych czasach obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nas, bez względu na to, czy jesteśmy osobą prywatną, firmą, czy nawet jednostką samorządu terytorialnego – różnego rodzaju podatki płacić musimy. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości.czytaj


Nowsze artykuły