Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Rozliczanie dochodów


Czy sprzedając mieszkanie, można uniknąć podatku?

Jeśli sprzedajemy mieszkanie, musimy liczyć się z tym, że naliczony zostanie od tej czynności (generującej po naszej stronie przychód) podatek. Sprzedaż nieruchomości podlega pod opodatkowanie podatkiem PIT. Czy jednak zawsze PITy zbywców muszą uwzględniać daninę na rzecz fiskusa? Niekoniecznie. Istnieją pewne zwolnienia, które umożliwią nam sprzedać nieruchomość i nie zapłacić z tego tytułu żadnego podatku. Jak to zrobić?czytajCzy wygrana pieniężna w konkursie naukowym podlega pod opodatkowanie?

Wygrana w konkursie niekoniecznie będzie podlegać pod opodatkowanie PIT. Należy dowiedzieć się, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku traktują takie wygrane i czy zaliczają je do grona opodatkowanych przychodów. Nie każdy konkurs będzie pociągał za sobą po stronie laureata konieczność ujęcia jego wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Kiedy będzie to konieczne?czytaj

Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?czytajKiedy dochód ze zbycia mieszkania będzie zwolniony z PIT?

Zbycie mieszkania odpłatnie, czyli przy uzyskaniu z tego tytułu jakichkolwiek wartości pieniężnych lub świadczeń w naturze, powoduje powstanie po stronie zbywcy dochodu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na taki dochód opodatkowanie. Dochód ze zbycia nieruchomości może podlegać pod zwolnienie z PIT, jeśli uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwotę podatnik w całości wydatkuje na tzw. własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT przysługuje również, jeśli sprzedaży nieruchomości dokonano po upływie 5 lat od chwili jej nabycia lub wybudowania.czytaj

Podatek z zagranicy, czyli czym jest ulga abolicyjna

Polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak jednak powinni potraktować dochody, jakie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym poza granicami kraju? Rezydent podatkowy powinien ująć te dochody w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Podatek zza granicy musi zostać w odpowiedni sposób rozliczony, na co może pozwalać ulga abolicyjna. Na czym ona polega i jak ująć ją w rozliczeniu PIT w Polsce?czytajPIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytaj

Darowizna od siostry w kwocie 10 000 zł - zwolniona z podatku czy nie?

Uzyskanie darowizny - pieniężnej lub rzeczowej, pociąga za sobą konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, darowizna od osoby bliskiej - członka rodziny, może być zwolniona od opodatkowania. Podatek od darowizny jest wyliczany na różnych zasadach, względem wysokości darowizny i powiązań rodzinnych pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Zestawienie roczne PIT z podatkiem od darowizny nie będzie składane, jeśli darowizna będzie wynosiła mniej niż kwota wolna od podatku dla danej grupy podatkowej. Dla kogo przewidziane jest zwolnienie darowizny z podatku?czytaj


Nowsze artykuły