Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Rozliczanie dochodów


Na czym polega metoda unikania podwójnego opodatkowania?

Nikt nie chciałby dwa razy odprowadzać do urzędu skarbowego tego samego podatku PIT. Dlatego wymyślono umowy międzynarodowe, które podpisywała swego czasu także strona Rzeczypospolitej Polskiej z poszczególnymi krajami. Na ich podstawie wypracowano konkretne sposoby na unikanie przez podatników, oczywiście całkowicie zgodnie z prawem, podwójnego opodatkowania. Zjawisko to pojawia się wyłącznie w kontekście zarobkowania przez podatnika za granicą. Dochody zagraniczne mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym były one uzyskiwane, ale właściwa metoda unikania podwójnego opodatkowania sprawia, że podatnik nie zapłaci podatku dochodowego dwa razy od tych samych dochodów.czytajPodatek z zagranicy, czyli czym jest ulga abolicyjna

Polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak jednak powinni potraktować dochody, jakie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym poza granicami kraju? Rezydent podatkowy powinien ująć te dochody w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Podatek zza granicy musi zostać w odpowiedni sposób rozliczony, na co może pozwalać ulga abolicyjna. Na czym ona polega i jak ująć ją w rozliczeniu PIT w Polsce?czytaj

Spadek w postaci ziemi rolnej i jej sprzedaż w rozumieniu ustawy o Pit

Ziemia rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, które w Kodeksie Cywilnym określono jako grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dziedziczenie gospodarstw rolnych, w tym ziemi rolnej, odbywa się na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2001 roku. Orzeczenie owo zniosło restrykcje w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych.czytajDarowizna od siostry w kwocie 10 000 zł - zwolniona z podatku czy nie?

Uzyskanie darowizny - pieniężnej lub rzeczowej, pociąga za sobą konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, darowizna od osoby bliskiej - członka rodziny, może być zwolniona od opodatkowania. Podatek od darowizny jest wyliczany na różnych zasadach, względem wysokości darowizny i powiązań rodzinnych pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Zestawienie roczne PIT z podatkiem od darowizny nie będzie składane, jeśli darowizna będzie wynosiła mniej niż kwota wolna od podatku dla danej grupy podatkowej. Dla kogo przewidziane jest zwolnienie darowizny z podatku?czytaj

Czy aby zrzec się spadku, trzeba poinformować o tym fiskus

Spadek niekoniecznie musi prowadzić do wzbogacenia się spadkobierców. Często bywa i tak, że w spadku osoba zmarła pozostawia swoim spadkobiercom tylko długi, które po przyjęciu spadku w całości, są ich długami. W takiej sytuacji o wiele lepiej będzie zrzec się spadku. Czy spadkobierca będzie musiał opłacić wówczas podatek od spadku? Czy jego rozliczenie PIT będzie musiało ujmować wartość spadku, którego zrzekł się w odpowiedni sposób? Takie wątpliwości rozwiewają przepisy prawa podatkowego. Coroczne pity spadkobierców przyjmujących spadek muszą ujmować jego wartość i wartość podatku od spadku. Co jednak z formularzami pity spadkobierców zrzekających się spadku?czytajPodatek od tzw.: nieruchomości komunalnych - co to jest?

W dzisiejszych czasach obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nas, bez względu na to, czy jesteśmy osobą prywatną, firmą, czy nawet jednostką samorządu terytorialnego – różnego rodzaju podatki płacić musimy. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości.czytaj

Czy nasz system podatkowy blokuje wzrastanie inwestycji?

Podejmowanie inwestycji krajowych i zagranicznych jest jedyną drogą ku wzrostowi gospodarczemu całego kraju. Dlatego też ustawodawcom powinno zależeć na tym, aby stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania w państwie. Niemniej polski system podatkowy nie sprzyja podejmowaniu inwestycji. Zbyt wysoki podatek od inwestycji, jaki płacą inwestorzy generujący zyski ze swojej aktywności gospodarczej, także nie jest czynnikiem, który pobudzałby polskie inwestycje. Eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazują nawet, że tym, co hamuje inwestycje w Polsce, jest w pierwszej kolejności niepewność dotycząca stabilności i interpretacji przepisów podatkowych aktualnych w naszym kraju. Czy rzeczywiście tak jest?czytaj


Nowsze artykuły