Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Poradniki


Kogo dotyczy tzw.: ulga za złe długi?

W wielu przypadkach zdarza się, że wystawiając fakturę VAT, przedsiębiorca nie ma pewności, czy zostanie ona opłacona przez kontrahenta. Niemniej, przy wystawieniu podatnik ma obowiązek odprowadzenia od faktury podatku VAT na rzecz fiskusa, nawet jeśli faktura nie została opłacona. W takiej sytuacji przy bardzo wysokich kwotach transakcji z partnerami biznesowymi - łączny VAT do zapłaty może być bardzo wysoki i zagrozić utratą płynności finansowej firmy. Można tego uniknąć, korzystając ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga za złe długi obowiązuje w polskich przepisach podatkowych od niedawna - od 1 stycznia 2013 roku. Na czym ona polega i którzy podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z niej?czytajPobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym - rozliczenie Pit rodzica z ulgą czy bez?

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest złożoną ulgą podatkową, pozwalającą generalnie na odliczenie w PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej i wydatków poniesionych w związku przystosowaniem jej miejsca zamieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Rozliczenie podatkowe roczne z ulgą rehabilitacyjną składają przede wszystkim niepełnosprawni podatnicy, ale nie tylko. Rozliczenie PIT z taką ulgą złożą niekiedy opiekunowie osób niepełnosprawnych. W taki sposób składane są PITy opiekuna niepełnosprawnego dziecka. Pytanie tylko, czy pobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym, będzie podstawą do tego, aby w Pit rodzica znalazła się ulga rehabilitacyjna?czytaj

Nowa danina - opłata recyklingowa

Polacy muszą być świadomi wprowadzenia od nowego roku 2018 nowego podatku. Będzie to danina w postaci opłaty recyklingowej. Nie jest to stricte podatek, ale parapodatek. Dla kogo będzie obowiązkowa opłata recyklingowa i w jakiej wysokości taka opłata ma zostać ostatecznie nakładana na płatników?czytajCzy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można się odwołać?

W wielu kwestiach podatnik może otrzymać od naczelnika urzędu skarbowego decyzję. Przepisy podatkowe wskazują, w jakim trybie jest ona wydawana, komu i w jakich przypadkach. Czy jednak prawo skarbowe przewiduje, że podatnik lub płatnik podatku nie będzie zgadzał się z treścią przedstawionej decyzji? Jeśli tak, to czy ordynacja prawno-skarbowa umożliwia odwołanie się od niej?czytaj

Ulga na kościół w deklaracjach Pity

Wśród ulg podatkowych ważne miejsce w katalogu odliczeń możliwych do dokonania w rocznych deklaracjach podatkowych zajmuje ulga na darowizny. Przekazywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa, jednakże nie ma możliwości dokonywania takich odliczeń w dowolnej wysokości. Darowizny można przekazywać między innymi na kościół. W takim przypadku deklaracje Pity darczyńców mogą obejmować odliczenie ulgi na cele kościelne. Ulga na kościół ma szczególną konstrukcję. Należy się z nią zapoznać, aby poprawnie odliczać darowizny dokonane na cele kościelne.czytajNadpłata podatku - co ordynacja podatkowa mówi na ten temat i czy szykują się zmiany?

Nadpłata podatku powinna być zwrócona podatnikowi lub zaliczona na poczet przyszłych płatności podatku. Kiedy po stronie podatnika powstaje owa nadpłata i jak definiuje ją właściwie ordynacja podatkowa? Prezentujemy artykuł dotyczący funkcjonowania nadpłaty podatkowej w PIT oraz pomysłów polskiego rządu w kwestii zmian w tym temacie, które pociągną za sobą konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów podatkowych.czytaj

Czy wygrana pieniężna w konkursie naukowym podlega pod opodatkowanie?

Wygrana w konkursie niekoniecznie będzie podlegać pod opodatkowanie PIT. Należy dowiedzieć się, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku traktują takie wygrane i czy zaliczają je do grona opodatkowanych przychodów. Nie każdy konkurs będzie pociągał za sobą po stronie laureata konieczność ujęcia jego wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Kiedy będzie to konieczne?czytaj


Nowsze artykuły