Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2016

Poradniki


Kiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?

Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?czytajRoczne zestawienie PIT - skala podatkowa

Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku której podatnik opłaca podatek należny fiskusowi, posługując się przy tym dwustopniową skalą, zawierającą dwie stawki: 18 i 32 procent podatku. Ostateczna wysokość należności podatkowej zależy od wysokości dochodu podatnika. Zarówno osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej z urzędem skarbowym. Roczne zestawienie PIT w takim przypadku jest składane na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rocznego PIT według skali podatkowej, zapoznaj się z naszym artykułem - zapraszamy.czytaj

Ulga rodzinna w rozliczeniu PIT za rok 2016 - wskazówki

Masz dzieci? Własne lub przysposobione? A może pełnisz funkcję rodziny zastępczej dla dziecka czy dzieci? W takiej sytuacji jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wypełniając rozliczenie PIT najprawdopodobniej będziesz miał możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Wystarczy, że spełniasz warunki wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ulga na dziecko będzie dla ciebie dostępna. czytajNie zapomnij o przekazaniu 1 % swego podatku na wybraną OPP

OPP jest skrótem od wyrażenia Organizacja Pożytku Publicznego. Takie organizacje nabierają dla nas większego znaczenia w gorącym okresie rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielu podatników może bowiem przekazać, bez ponoszenia w praktyce jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, 1 % podatku dochodowego należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jakie zeznanie roczne może uwzględniać takie wsparcie dla OPP?czytaj

Terminy rozliczeń podatkowych dla wszystkich metod opodatkowania - poradnik

Terminy na rozliczenia podatkowe są bardzo istotne dla wszystkich podatników PIT, ponieważ ich przekroczenie może narazić Państwa na przykre konsekwencje finansowe oraz karno-skarbowe. Lepiej ich uniknąć i bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z niniejszego poradnika dowiesz się: jakie obowiązują graniczne terminy na rozliczenia PIT, według metody opodatkowania? Jakie kary grożą podatnikom, którzy nie rozliczą się w terminie? Co zrobić, jeśli spóźnisz się z terminem złożenia PIT do urzędu skarbowego?czytajPodatek z zagranicy, czyli czym jest ulga abolicyjna

Polscy podatnicy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak jednak powinni potraktować dochody, jakie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym poza granicami kraju? Rezydent podatkowy powinien ująć te dochody w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Podatek zza granicy musi zostać w odpowiedni sposób rozliczony, na co może pozwalać ulga abolicyjna. Na czym ona polega i jak ująć ją w rozliczeniu PIT w Polsce?czytaj

Spadek w postaci ziemi rolnej i jej sprzedaż w rozumieniu ustawy o Pit

Ziemia rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, które w Kodeksie Cywilnym określono jako grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dziedziczenie gospodarstw rolnych, w tym ziemi rolnej, odbywa się na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2001 roku. Orzeczenie owo zniosło restrykcje w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych.czytaj


Nowsze artykuły