Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Poradniki


Jak zawieszenie własnej działalności gospodarczej wpływa na rozliczenie PIT roczne?

Przedsiębiorca ma prawo zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku do zawieszenia działalności gospodarczej. W trakcie zawieszenia nie wykonuje on działań prowadzących do uzyskania dochodów z działalności, choć te i tak mogą się pojawić. Warto wiedzieć, jak przedsiębiorca powinien skonstruować swoje zestawienie PIT, jeśli działalność gospodarcza została zawieszona w trakcie trwania roku podatkowego. Czy rozliczenie roczne PIT powinno to w jakikolwiek sposób uwzględniać?czytajKwota wolna od podatku w roku 2018 - zmiany w ustawie o PIT

Podatnicy w Polsce od lat korzystają z kwoty wolnej od podatku, pozwalającej im w wielu przypadkach na zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa. Kwota wolna od podatku jest ustanowiona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Ustawa o PIT, jak nazywany jest w skrócie ten akt prawny, jest nowelizowana regularnie. W wyniku tegorocznych zmian w ustawie pojawi się nowa kwota wolna od podatku na rok 2018. Ile będzie wynosić i kto właściwie będzie miał szansę skorzystania z niej?czytaj

Kogo dotyczy tzw.: ulga za złe długi?

W wielu przypadkach zdarza się, że wystawiając fakturę VAT, przedsiębiorca nie ma pewności, czy zostanie ona opłacona przez kontrahenta. Niemniej, przy wystawieniu podatnik ma obowiązek odprowadzenia od faktury podatku VAT na rzecz fiskusa, nawet jeśli faktura nie została opłacona. W takiej sytuacji przy bardzo wysokich kwotach transakcji z partnerami biznesowymi - łączny VAT do zapłaty może być bardzo wysoki i zagrozić utratą płynności finansowej firmy. Można tego uniknąć, korzystając ze specjalnej ulgi podatkowej. Ulga za złe długi obowiązuje w polskich przepisach podatkowych od niedawna - od 1 stycznia 2013 roku. Na czym ona polega i którzy podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z niej?czytajPobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym - rozliczenie Pit rodzica z ulgą czy bez?

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest złożoną ulgą podatkową, pozwalającą generalnie na odliczenie w PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej i wydatków poniesionych w związku przystosowaniem jej miejsca zamieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Rozliczenie podatkowe roczne z ulgą rehabilitacyjną składają przede wszystkim niepełnosprawni podatnicy, ale nie tylko. Rozliczenie PIT z taką ulgą złożą niekiedy opiekunowie osób niepełnosprawnych. W taki sposób składane są PITy opiekuna niepełnosprawnego dziecka. Pytanie tylko, czy pobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym, będzie podstawą do tego, aby w Pit rodzica znalazła się ulga rehabilitacyjna?czytaj

Nowa danina - opłata recyklingowa

Polacy muszą być świadomi wprowadzenia od nowego roku 2018 nowego podatku. Będzie to danina w postaci opłaty recyklingowej. Nie jest to stricte podatek, ale parapodatek. Dla kogo będzie obowiązkowa opłata recyklingowa i w jakiej wysokości taka opłata ma zostać ostatecznie nakładana na płatników?czytajCzy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można się odwołać?

W wielu kwestiach podatnik może otrzymać od naczelnika urzędu skarbowego decyzję. Przepisy podatkowe wskazują, w jakim trybie jest ona wydawana, komu i w jakich przypadkach. Czy jednak prawo skarbowe przewiduje, że podatnik lub płatnik podatku nie będzie zgadzał się z treścią przedstawionej decyzji? Jeśli tak, to czy ordynacja prawno-skarbowa umożliwia odwołanie się od niej?czytaj

Ulga na kościół w deklaracjach Pity

Wśród ulg podatkowych ważne miejsce w katalogu odliczeń możliwych do dokonania w rocznych deklaracjach podatkowych zajmuje ulga na darowizny. Przekazywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa, jednakże nie ma możliwości dokonywania takich odliczeń w dowolnej wysokości. Darowizny można przekazywać między innymi na kościół. W takim przypadku deklaracje Pity darczyńców mogą obejmować odliczenie ulgi na cele kościelne. Ulga na kościół ma szczególną konstrukcję. Należy się z nią zapoznać, aby poprawnie odliczać darowizny dokonane na cele kościelne.czytaj


Nowsze artykuły