Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Na jakich drukach Pit rozlicza się ulgę budowlaną?


Ulga budowlana stricte dotyczy podatku VAT, ale czasami pod pojęciem tym rozumie się także ulgę odsetkową, która związana jest z zaciąganiem kredytów na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006. Jakie druki Pit będą właściwe dla odliczenia ulgi budowlanej? W jakich terminach podatnicy powinny składać w Urzędach Skarbowych swoje PITy roczne z ulgą podatkową budowlaną?

 

Charakterystyka ulgi budowlanej

W latach ubiegłych w polskim prawie podatkowym obowiązywało wiele ulg budowlanych i remontowych. Obecnie zostały już one wygaszone, choć podatnicy nawet w rozliczeniach za rok bieżący mogą korzystać z pewnych preferencji podatkowych,. Ulga budowlana przyznawana jest między innymi z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Z takiej ulgi podatnicy korzystają na zasadach praw nabytych i składając swoje druki Pit mają prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Odsetki można odliczać do czasu, do kiedy został ustalony z bankiem termin spłaty kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku. Ulga budowlana w takiej formie potrwa do 31 grudnia 2027 roku.

Prawo do ulgi budowlanej będą miały osoby, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę mieszkaniową w latach 2002-2006. Dodatkowo, PITy roczne z ulgą podatkową budowlaną złożą również i te osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy przed 2007 rokiem, a teraz zdecydują się na zawarcie umowy refinansowania zobowiązania bankowego. W takim wypadku podatnicy będą rozliczali ulgę budowlaną z tytułu ponoszonych wydatków na odsetki od kredytu refinansowego.

Jak rozliczyć ulgę budowlaną?

Ulga budowlana może być rozliczana wyłącznie w formularzach składanych na drukach:

  • PIT-28, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, pozyskujących dochód bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37, przeznaczony dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, pozyskujących dochód za pośrednictwem płatnika

Dodatkowo, oprócz formularza podatkowego, podatnik musi złożyć w związku z korzystaniem z ulgi budowlanej, załącznik PIT/D. Załącznik ten jest przeznaczony dla osób rozliczających nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Podatnik nie wypełnia PIT/D jeśli korzysta z ulgi budowlanej w podatku VAT na materiały budowlane. Taka ulga w ogóle nie podlega wyszczególnieniu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT podatnika. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym po raz pierwszy chce odliczyć ulgę budowlaną, a nabył do niej prawo w latach jej obowiązywania, łącznie z deklaracją podatkową oraz załącznikiem PIT/D będzie musiał również złożyć załącznik PIT-2k.

W PIT/D między innymi ujmuje się wydatki z tytułu ulgi odsetkowej, zarówno w związku ze spłatą odsetek od kredytów, udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak również odsetek od kredytu refinansującego.

Jeśli z ulgi budowlanej korzystają małżonkowie i wspólnie rozliczają oni druk PIT, powinni złożyć tylko jeden załącznik PIT/D. Taka sama zasada obowiązuje, jeśli podatnicy będący małżonkami nie korzystają ze wspólnego rozliczenia podatkowego. Pamiętajmy, że ulga budowlana odsetkowa obowiązuje wyłącznie na zasadach praw nabytych i nie można nabyć do niej prawo w chwili obecnej.