Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Czy Polacy często składają korekty swoich zeznań PITy?


Urząd skarbowy nie prowadzi albo nie ujawnia statystyk dotyczących liczby korekt składanych przez podatników w kolejnych latach podatkowych. Korekta PIT może być zresztą złożona przez 5 kolejnych lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym złożono rozliczenie PIT. Na dodatek jeden podatnik może wielokrotnie korygować swoje zeznanie podatkowe roczne. Jak powinny być korygowane rozliczenia PITy podatników? Czy wiesz, jak uzasadnić przyczyny korekty i czy w obecnym stanie prawnym jest to obowiązkowe?

 

Czy masz prawo do korekty?

Jesteś polskim rezydentem podatkowym i masz obowiązek rozliczenia się z fiskusem ze wszystkich swoich dochodów lub przychodów w ramach zeznania rocznego PIT? Czy wobec ciebie nie zostało wszczęte postępowanie skarbowe lub inna, podobna kontrola? W takim razie będziesz mógł posłużyć się korektą rozliczenia podatkowego PIT. Korekta to nic innego, jak poprawa wcześniej złożonego formularza, kiedy zauważysz, że popełniłeś w nim błąd. Jeśli korekta jest składana w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to po prostu jest to zeznanie podatkowe, a wcześniej złożona deklaracja staje się automatycznie nieważna. Korekta pozwoli ci w wielu przypadkach uniknąć licznych nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.

Dla prawa do korekty nie jest istotne, w jaki sposób rozliczasz się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

Jedynym ograniczeniem w stosowaniu prawa do korekty rozliczenia rocznego jest składanie zeznania za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego. Jeśli więc przekazałeś obowiązek rozliczenia rocznego swojemu pracodawcy lub świadczeniodawcy, np. ZUS, to wtedy nie będziesz mógł go skorygować.

Korekta PIT będzie jak najbardziej możliwa bez względu na to, czy deklaracja roczna składana jest przez ciebie w formie tradycyjnej, papierowej, czy jako e-deklaracja podatkowa PIT. Przy wykorzystaniu korekty możesz poprawić błędy w wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, w wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, możesz dopisać kolejne źródło przychodów lub ulgi podatkowe, z których masz prawo skorzystać, a dotychczas tego nie zrobiłeś.

Jeśli popełniłeś błąd w postaci literówki, nie musisz fatygować się z korektą do urzędu czy wysyłać ją pocztą tradycyjną lub elektroniczną, ponieważ urzędnicy sami, bez wzywania podatnika, ją skorygują.

Korekta w ciągu 5 lat

Zdarza się, że o źródle przychodu przypomnisz sobie po kilku latach od zakończenia roku podatkowego, w którym powinieneś je ująć. W takim przypadku nadal prawdopodobnie będziesz mógł skorygować swoje pierwotne zeznanie, ponieważ fiskus daje ci aż 5 lat na korektę.

Najlepiej, abyś nie zwlekał ze złożeniem korekty. Pomimo, że masz na to aż 5 lat liczone od zakończenia roku podatkowego, w którym złożyłeś zeznanie główne, to dzięki wczesnej reakcji możesz uniknąć nałożenia na ciebie kar. Jeśli to fiskus pierwszy zauważy twój błąd, może to zinterpretować jako świadome ukrycie dochodu i pociągnąć cię do odpowiedzialności karnej skarbowej. Skutkiem tego, nie tylko będziesz zmuszony do zapłaty wyższego podatku, ale także odsetek karnych lub kar finansowych za narażenie na uszczuplenie lub uszczuplenie skarbu państwa.

W zależności od wysokości pomyłki na niekorzyść fiskusa, takie działanie może być kwalifikowane przez organy podatkowe jako wykroczenie, a niekiedy także przestępstwo skarbowe. Lepiej więc od razu po dostrzeżeniu swojej pomyłki posłużyć się korektą i nie liczyć na to, że fiskus niczego nie zauważy i nie nałoży odsetek za opóźnienie w płatności podatku.

Jak skorzystać z korekty?

Z korekty korzystasz poprzez złożenie takiego samego druku podatkowego, jak pierwotna deklaracja podatkowa, o ile był on poprawny. Musisz oznaczyć tylko pole „korekta zeznania” zamiast „złożenie zeznania”, wpisać w odpowiednie pola właściwe, realne wartości i dostarczyć korektę fiskusowi.